บริษัท  อินโฟนิตี้  จำกัด
เป็นหนึ่งในห้า บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ของ Hutech Power Corporation Co.,Ltd. กลุ่มก่อตั้งโดยนายบุญสมวรรณวงศ์วงษ์ อดีตหัวหน้าหมู่บ้านของหมู่บ้านหมายเลข 4 ตำบลโคกเปบอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีประเทศไทย เขาและชาวบ้านของเขาไม่มีประสบการณ์ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านหลังจากนั้นเขาได้จัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กจำนวน 0.56 เมกะวัตต์ในหมู่บ้านของเขาเพื่อขายกระแสไฟฟ้าให้กฟภ. เพื่อจัดหาให้กับชาวบ้าน
บริษัท นี้เป็นหนึ่งใน บริษัท พลังงานแห่งที่ห้าของ บริษัท Hutech Power Corporation จำกัด รายชื่อกลุ่ม บริษัท เหล่านี้ด้านล่างภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน

Our Products

บทนำ

บริษัท อินโฟนิตี้ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบ โดยบริษัทมีกลุ่มวิศวกรและสถาปนิกร่วมกันก่อตั้งบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการในการออกแบบ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทได้รับอนุญาตจากสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยให้เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

News & Events

Post by Admin

News

ประชาสัมพันธ์

13 Dec 2016

Public relations means creating a good relationship. Between all individuals
Every organization can use public relations. To make the main mission go smoothly Reduce obstacles
Down as little as possible

Post by Admin

Events

กิจกรรมเพื่อสังคม

07 Dec 2016

  “Corporate Social Responsibility (CSR) Means social responsibility and
Corporate environment Which is a business operation under the principles of ethics and good management
By taking responsibility for society and the environment both inside and outside the organization Which leads to sustainable development "

Post by Admin

News

บทความและสาระน่ารู้

09 Aug 2016

 การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดการอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายในกิจการแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากแหล่งที่ใช้และผลิตพลังงานด้วย